Reglement Unimogs en Groter 2022

Reglementen   

Brandveiligheid 

Op het kampeerterrein: Voldoende ruimte tussen de voertuigen, zodat de brandweer de voertuigen kan passeren.  Bevelen van de brandweer en/of politie moeten worden opgevolgd. 

Calamiteiten
Bij calamiteiten te allen tijde David Koks bellen. Telefoonnummer: 06 51 51 32 01. 

Kampeerterrein 

Open vuur en barbecueën op en rond het kampeerterrein is niet toegestaan. Dus ook geen fakkels en dergelijke. Gastoestellen dienen in goede staat van onderhoud te zijn. Brandblussers zijn op het terrein aanwezig.  De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal enzovoort. U bent te gast op deze accommodatie. Ga zorgvuldig om met de op de accommodatie aanwezige voorzieningen, zoals een goed gebruiker betaamt. Bij ongewenst gedrag behoudt de organisatie zich het recht voor, deelnemers de toegang tot het kampeerterrein te ontzeggen 

Bij lekkage: Gebruik maken van milieudekens/absorptie.  Milieudekens zijn aan de onderkant van plastic en de bovenkant is van absorberend materiaal (zie foto, als bijlage toegevoegd). Aanwezig bij de ingang van het kampeerterrein. 

Strandcamping 

Alle deelnemende voertuigen komen op de “strandcamping” te staan en blijven het gehele weekend op de strandcamping. Het is niet mogelijk om tussentijds de strandcamping en het strand te verlaten. Bij de aankomst op vrijdag ga je via de strandopgang bij Seaport Marine, langs de controle post waar je je aanmeld en waar je registratie code wordt gescand of je de uitgeprinte factuur laat zien. Daarna rijdt je langs de dranghekken richting het strand, volg je de dranghekken naar de strandcamping toe en wordt je daar begeleidt waar je het voertuig mag parkeren.  Op zondag tussen 13.30 en 14.30 uur wordt je begeleidt om via dezelfde route het strand af te rijden.  

Alle deelnemers zonder voertuig kunnen overnachten in:

het Leonardo Hotel

Adres: Kennemerboulevard 250,
1976 EG IJmuiden  

Telefoon: 0255 566 999 

of op

Base Camp  

Adres: Kennemermeer 27,
1976 GK IJmuiden  

Telefoon: 020 244 2324  

Demonstratieterrein 

Aanwezigheid op terrein is voor eigen risico. Deelnemers zijn verplicht eventuele aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers strikt en direct op te volgen. De organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en eventuele vervolgschade aan voertuigen en personen. Er zijn afspraken gemaakt met de strandopzichter. Als wij ons niet aan deze afspraken houden, zijn wij als Unimog deelnemers niet meer welkom. Voorgaande edities zijn goed verlopen, dus deze editie willen wij graag wederom doen slagen. Het is ten strengste verboden om met de voertuigen buiten de omheining van het terrein te komen. De bestuurder is verantwoordelijk en zorgt ervoor dat de lading in/aan het voertuig vast zit. Eigenaar is verantwoordelijk voor zijn voertuig en ook voor zijn bestuurder. Voertuigen blijven op demonstratieterrein gedurende de openingstijd van dit terrein. Het verlaten van het demonstratieterrein zal gebeuren in groepsverband. Als één trein begeleidt door de organisatie.